Karta Planeta Młodych dla rodzin

Karta Planeta Młodych dla rodzin

Przedstawiamy innowacyjny na polskim rynku kart ubezpieczeniowych produkt, dedykowany rodzinom. Karty Planeta Młodych Family przeznaczone są dla dwóch osób dorosłych, rodziców lub opiekunów, którzy nie ukończyli 59 roku życia oraz dziecka w wieku od 4 do 18 lat. Karty Planeta Młodych Family Max, to produkty dla dwójki rodziców poniżej 59 roku życia oraz dwójki dzieci w wieku od 4 do 18 lat.

Karty Family i Family Max przeznaczone są dla osób, które często podróżują, prowadza aktywny tryb życia, uprawiają sport. Tak jak Karty Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus, Karty Family występują w sześciu wariantach, różniących są od siebie sumą i zakresem ubezpieczenia.

  • Karty Family Travel oraz Family Travel Max (FA, FD, FAMax, FDMax) przeznaczone są dla rodzin, które często podróżują bądź wybierają się za granicę na dłużej. Karty obejmują ryzyko w trakcie amatorskiego uprawiania sportów rekreacyjnych oraz sportów zimowych. Ochrona zawarta w Kartach działa na całym świecie* z wyłączaniem Kanady, USA, Tajlandii i Iranu .
  • Karty Family Travel Sport oraz Family Travel Sport Max (FSA, FSD, FSAMax, FSDMax) podobnie jak Karty Family przeznaczone są dla osób wyjeżdzających za granicę. Karty obejmują ryzyko w trakcie wyczynowego uprawiania sportu oraz uprawiania sportów ekstremalnych. Za sporty ekstremalne uznaje się m.in. sporty walki, kolarstwo górskie, motocross, gimnastykę sportową, lotniarstwo, paralotniarstwo, wspinaczkę górską i sportową , nurkowanie na głębokość większą niż 15m, żeglowanie na odległość większą niż 20 mil morskich o brzegu, windsurfing, kitsurfing , jazdę na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami i wiele innych. Ochrona zawarta w Kartach działa na całym świecie* z wyłączaniem Kanady, USA, Tajlandii i Iranu .
  • Karty Family Travel VIP oraz Family Travel VIP Max (FDV, FDVMax) to produkty analogiczne do Kart Family Travel, ale rozszerzone o terytorium Kanady, USA, Tajlandii i Iranu
  • Karty Family Travel Sport VIP oraz Family Travel Sport VIP Max to produkty analogiczne do Kart Family Travel Sport, ale rozszerzone o terytorium Kanady, USA, Tajlandii i Iranu

Posiadacze Kart mają możliwość rozszerzenia ochrony o opcje dodatkowe takie jak: ubezpieczanie bagażu podróżnego, ubezpieczenie rozszerzające ochronę o zdarzenia powstałe na skutek terroryzmu, jak również zwiększenia sumy Kosztów Leczenia do kwoty 100 000 EUR.

Sprawdź ofertę

Karty Planeta Młodych Family (2+1)

Karty Planeta Młodych Family Max (2+2)

*Ubezpieczenie nie działa na terytorium Afganistanu, Algierii, Iraku, Korei Północnej, Sudanu, Sudanu Południowego oraz Syrii.