Pliki do pobrania

Uwaga!

Zanim wydrukujesz interesujący cię wniosek, sprawdź w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym jesteś ubezpieczony. Nazwa ubezpieczyciela znajduje się Rewersie Karty! .

 

UWAGA w celu uzyskania odszkodowania należy przesłać na adres Ubezpieczyciela (podany na wniosku) ORYGINAŁY DOKUMENTÓW!

Pliki do pobrania:

Europ Assistance (dla Kart Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus wystawionych po 24 stycznia 2019):

AKTUALNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (dla Kart kupionych po 1 września 2020)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (dla Kart kupionych od 24 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2020)

Zgłoszenia szkody należy dokonać

dzwoniąc na numer Centrum Alarmowego  : +48 22 203 75 76 ( całodobowo )
pisząc na adres e-mail travel@eap.pl

lub przez  skype : euras_3

 

Wniosek o odszkodowanie należy zgłosić pod adresem https://sos.eap.pl

HanseMerkur (dla Kart Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus wystawionych po 1 listopada 2017):

Centrum Alarmowe  +48 22 481 05 95 ( całodobowo  24/7/365 )

Infolinia HanseMerkur: +48 22 890 78 40 ( od pon do pt w godz. 09.00-17.00 )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Zgłoszenie szkody należy przesłać listownie na adres znajdujący się w nagłówku druku zgłoszenia:

Zgloszenie_szkody_do_ubezpieczenia_od_odpowiedzialnosci_cywilnej_podczas_podrozy

Zgloszenie_szkody_do_ubezpieczenia_od_wypadku_na_czas_podrozy_NNW

Zgloszenie_szkody_Ubezpieczenie_bagazu_podroznego

zgloszenie_szkody_w_ramach_ubezpieczenia_kosztow_leczenia

Zgloszenie_szkody_w_ramach_ubezpieczenia_rezygnacji_z_podrozy

TU Gothaer S.A. (dla Kart Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus wystawionych między 1 lipca 2015 a 31 października 2017):

Centrum Alarmowe (koszty leczenia za granicą) +48 22 749 97 77 (całodobowo)

Zdarzenia NNW na terenie RP +48 22 469 69 69

» Warunki ubezpieczenia posiadaczy Kart Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus Travel

 » Warunki ubezpieczenia posiadaczy Kart Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus Classic

» Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia KL  oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW (PDF)

Uwaga! Wniosek o odszkodowanie wraz oryginałem rachunku za leczenia należy wysłać na adres:

APRIL Polska
Sienna Center
Sienna 73
00-833 Warszawa

Wniosek o odszkodowanie z tytułu NNW należy wysłać na adres

Gothaer S.A.

Wołoska 22 A

02-675 Warszawa

W przypadku uzyskania przez Ubezpieczonego informacji o możliwych roszczeniach z ubezpieczenia OC, Ubezpieczony powinien zgłosić szkodę niezwłocznie na infolinię Gothaer pod numerem tel. +48 22 469 69 69 lub do Centrum Alarmowego Gothaer pod numerem +48 22 749 97 77

Ubezpieczony nie powinien podpisywać żadnych oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności.

Ubezpieczony powinien zachować wszelką dokumentację (wezwania do zapłaty, rachunki, protokoły np. policji itp.)