Pliki do pobrania

Uwaga!

Zanim wydrukujesz interesujący cię wniosek, sprawdź w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym jesteś ubezpieczony. Nazwa ubezpieczyciela znajduje się Rewersie Karty!

Karty wystawione po 1 kwietnia 2013 ubezpiecza TU Europa S.A. Karty wystawione pomiędzy 1 października 2011 a 31 marca 2013 ubezpiecza Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce.

UWAGA w celu uzyskania odszkodowania należy przesłać na adres Ubezpieczyciela (podany na wniosku) ORYGINAŁY DOKUMENTÓW!

Pliki do pobrania:

TU Gothaer S.A. (dla Kart Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus  wystawionych po 1 lipca 2015):

» Warunki ubezpieczenia posiadaczy Kart Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus Travel

 » Warunki ubezpieczenia posiadaczy Kart Planeta Młodych i Planeta Młodych Plus Classic

» Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia KL  oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW (PDF)

Uwaga! Wniosek o odszkodowanie wraz oryginałem rachunku za leczenia należy wysłać na adres:

Mondail Assistance
Domaniewska 50B
02-672 Warszawa

dla szkód zgłaszanych przed 01.12.2016

 

APRIL Polska

Sienna Center

Sienna 73
00-833 Warszawa

dla szkód zgłaszanych po 01.12.2016

 

Wniosek o odszkodowanie z tytułu NNW należy wysłać na adres

Gothaer S.A.

Wołoska 22 A

02-675 Warszawa

W przypadku uzyskania przez Ubezpieczonego informacji o możliwych roszczeniach z ubezpieczenia OC, Ubezpieczony powinien zgłosić szkodę niezwłocznie na infolinię Gothaer pod numerem tel. +48 22 469 69 69 lub do Centrum Alarmowego Gothaer pod numerem +48 22 749 97 77

Ubezpieczony nie powinien podpisywać żadnych oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności.

Ubezpieczony powinien zachować wszelką dokumentację (wezwania do zapłaty, rachunki, protokoły np. policji itp.)

TU Europa S.A. (dla Kart wystawionych po 1 kwietnia 2013):

» Warunki ubezpieczenia posiadaczy Karta Planeta Młodych (PDF)

» Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą KL (PDF)

» Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (PDF)

» Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC (PDF)

 

 

Jeśli byłeś ubezpieczony w Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce i chcesz ubiegać się o ubezpieczenie z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków skontaktuj się z naszym biurem.

Napisz do nas na adres: info@planetamlodych.com.pl lub zadzwoń pod numer telefonu: 71 328 06 77

Udzielimy Ci informacji w jaki sposób możesz uzyskać odszkodowanie.