Zachorowanie na COVID-19

Dla kart zakupionych od 01.09.2020 ochroną ubezpieczeniową objęte są  koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej.

Ponieważ wiele państw wymaga, by wjeżdżając na ich terytorium móc przedstawić ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia na nowego koronawirusa, na wszystkich certyfikatach potwierdzających ochronę w ramach  Kart Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus wprowadziliśmy stosowny zapis.

468 ad